Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Urencriterium: reistijd voor dienstbetrekking telt toch mee

22 juli 2015

Bij het bepalen of een ondernemer, die ook in dienstbetrekking werkt, aan het urencriterium voldoet, telt volgens Hof Den Haag ook de reistijd voor de dienstbetrekking mee. Vorig jaar oordeelde de rechtbank tegenovergesteld. Nu volgens het hof de reistijd voor de dienstbetrekking wel moet meetellen, voldoet de ondernemer niet meer aan het urencriterium.

Om in aanmerking te komen voor enkele fiscale ondernemersfaciliteiten moet een belastingplichtige kwalificeren als ondernemer en aan het urencriterium voldoen. Dit komt er op neer dat de ondernemer minimaal 1.225 uur moet besteden aan zijn onderneming én dit moet ook meer dan 50% van zijn werkzame tijd zijn (het zogenoemde grotendeelscriterium). Een ondernemer werkt naast zijn ondernemersactiviteiten als DJ ook nog in loondienst. In 2011 werkt hij 1.316 uur in dienstbetrekking (exclusief 170 uur reistijd) en 1.335 uur (inclusief reistijd) besteedt hij aan zijn onderneming.

Volgens Rechtbank Den Haag voldeed de DJ aan het urencriterium. Op grond van een arrest van de Hoge Raad tellen namelijk alle uren besteed aan werkzaamheden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming mee. Dus ook de reistijd. Maar voor de uren woon-werkverkeer in het kader van de dienstbetrekking ligt dat volgens de rechtbank anders. Deze uren maken geen onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, kwalificeren niet als werktijd en worden ook niet betaald. Met dit oordeel is het hof het dus niet eens.

Volgens het hof is het niet van belang of de uren woon-werkverkeer op grond van de arbeidsovereenkomst kwalificeren als werktijd waarvoor een arbeidsbeloning wordt betaald. Het oogmerk van dit woon-werkverkeer is het verrichten van werkzaamheden in dienstbetrekking, zodat de reistijd meetelt bij de toetsing aan het grotendeelscriterium. Hierdoor voldoet de DJ dus niet aan het urencriterium. Bron: Hof Den Haag 8-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat