Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Overeenkomsten voorleggen aan fiscus nu al mogelijk

7 juli 2015

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit wetsvoorstel voorziet in de vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). De Eerste Kamer moet nog zijn oordeel geven voordat dit wetsvoorstel wet wordt, maar ondernemers kunnen nu al om overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst.

Kern van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie dat een opdrachtgever die een zzp’er inhuurt gebruik kan maken van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Vinden de werkzaamheden conform zo’n overeenkomst plaats, dan is de opdrachtgever hieraan de zekerheid ontlenen dat hij voor de werkzaamheden van die zzp’er geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Voor de opdrachtnemer (de zzp’er) levert het werken volgens zo’n modelovereenkomst overigens geen zekerheid op over de kwalificatie van zijn inkomsten voor de inkomstenbelasting. Volgens het wetsvoorstel zal het ook mogelijk zijn om zelf overeenkomsten aan de fiscus ter beoordeling voor te beleggen. Omdat de Belastingdienst zo veel mogelijk modelovereenkomsten wil publiceren kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al overeenkomsten aan de fiscus voorleggen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, zal de Belastingdienst dan als voorbeeldovereenkomst op haar website publiceren. Andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daar dan gebruik van maken.

De mogelijkheid om overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen staat open voor belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs. Bron: Tweede Kamer 2-07-2015; Belastingdienst 6-7-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat