Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer

2 juli 2015

Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

De eerste variant, de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR), is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige oudedagsvoorziening van de dga, zonder dat in de opbouwfase al juridisch afdwingbare rechten aan de dga worden toegekend. De vennootschap heeft dus geen verplichting ten opzichte van de dga om de reserve om te zetten in een oudedagsvoorziening. Het gereserveerde bedrag kan uiteindelijk worden aangewend voor de aanschaf van een lijfrente of voor gelijkmatige uitkeringen gedurende twintig jaar.

De tweede variant, die de voorkeur heeft van de staatssecretaris, betreft het oudedagssparen in eigen beheer (oudedagssparen). In deze variant kan een kan een dga alleen nog als een ‘gewone’ werknemer pensioen opbouwen als dit bij een externe (professionele) verzekeraar is ondergebracht. Maar hij kan ook kiezen voor het oudedagssparen. Hierbij kan jaarlijks maximaal een bepaald percentage van het loon opzij worden gezet binnen de vennootschap. Het is niet verplicht om ieder jaar een bedrag opzij te zetten, maar inhalen in een later jaar is niet toegestaan. Dit geldt overigens ook voor de eerste variant, OBR. De dga heeft bij oudedagssparen tijdens de opbouw al een juridisch afdwingbaar recht; voor de vennootschap vormt het een verplichting (vreemd vermogen). Tijdens de opbouw wordt het potje jaarlijks opgerent met de marktrente gebaseerd op het U-rendement.

Ook hier moet uiteindelijk het gespaarde bedrag worden gebruikt voor de aanschaf van een lijfrente (extern) of voor gelijkmatige uitkeringen aan de dga gedurende twintig jaar (in eigen beheer). De staatssecretaris had 1 januari 2016 genoemd als mogelijke datum van inwerkingtreding. Of dit gehaald wordt is de vraag. De staatssecretaris geeft aan dat zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Bron: MvF 01-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat