Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bezwaar tegen box 3-heffing aangemerkt als collectief bezwaar

1 juli 2015

De staatssecretaris heeft bezwaarschriften tegen de aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aangewezen als massaal bezwaar.

De Bond voor Belastingbetalers had opgeroepen om bezwaar te maken tegen het te hoge forfaitaire rendement waar de heffing in box 3 van uitgaat. Volgens de Bond voor Belastingbetalers is de box 3-heffing op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Inmiddels zijn bij de Belastingdienst al meer dan 10.000 bezwaarschriften binnengekomen tegen de aanslag IB 2013. De Belastingdienst verwacht, nu de aanslagen IB 2014 zijn opgelegd, dat nog veel bezwaarschriften zullen volgen.

In overleg met de Bond van Belastingbetalers en een vertegenwoordiging van belastingadviseurs is nu afgesproken dat een aantal bezwaarschriften als proefprocedure wordt aangewezen. Daarbij gaat het om de hiervoor genoemde rechtsvraag (strijdigheid met artikel 1 Eerste Protocol EVRM), waarbij niet in geschil is of sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve lasten. Als de Belastingdienst door de Hoge Raad niet in het gelijk wordt gesteld, worden (door het massale bezwaar) ook de aanslagen van de belastingplichtigen herzien die geen bezwaarschrift hebben ingediend. Voorwaarde is wel dat de aanslag op 26 juni 2015 (dagtekening besluit aanwijzing als massaal bezwaar) nog niet onherroepelijk vaststond. Belastingplichtigen die uitsluitend bovenvermelde rechtsvraag aan de orde willen stellen hoeven daarom geen bezwaar meer te maken. Bron: MvF 26-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat