Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Mogelijk aftrek voor buitenlands monument

6 juli 2015

Beschikt u over monumentenpand in het buitenland. Dan kunt mogelijk ook voor dit pand in aanmerking komen voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Maar dan moet het wel gelegen zijn in een ander EU-land en kunnen worden aangemerkt als Nederlands cultureel erfgoed. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs besloten.

Aanleiding voor dit besluit is een arrest van de Hoge Raad op 1 mei 2015 in vervolg op prejudiciële vragen die de Hoge Raad had gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Volgens het EU Hof mag Nederland de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden beperken als het pand in het buitenland is gelegen om het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland te beschermen. Voor monumenten buiten Nederland die toch een element vormen van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed moet die aftrek echter wel mogelijk zijn. De staatssecretaris keurt daarom goed, dat de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden ook openstaat voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gelegen.

En natuurlijk moet men ook aan de overige voorwaarden voor monumentenpanden voldoen. Deze goedkeuring geldt met ingang van 18 december 2014. Met dit besluit loopt de staatssecretaris vooruit op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bron: MvF 02-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat