Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Lagere premielasten in 2016

30 juli 2015

UWV verwacht voor 2016 lagere premielasten voor werkgevers. Werkgevers kunnen een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien, terwijl de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet vrijwel stabiel blijven.

Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van € 6,9 miljard in 2014 naar € 6,2 miljard in 2016. Het herstel is het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren (o.a. zorg, financiële dienstverlening) gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten.

Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen volgend jaar dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77%, 0,39 procentpunt lager dan nu. De premies voor de WGA en Ziektewet blijven volgend jaar vrijwel stabiel. Voor de WGA en de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen verzekering via UWV of eigenrisicodrager worden. UWV verwacht volgend jaar een marktaandeel van UWV van 56% bij de WGA en 64% bij de Ziektewet. Bron: UWV 1-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat