Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Steeds meer werkgevers hebben Wajongers in dienst

21 juli 2011.

Steeds meer werkgevers nemen een Wajonger in dienst. Dit blijkt uit de Wajongmonitor 2010. Afgelopen jaar werkte bij 4 procent van de werkgevers 1 of meer werknemers met een Wajong-uitkering. Wajongers zijn mensen die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben.

Via de Wajong krijgen zij hulp bij het vinden en houden van werk. Om de Wet Wajong te kunnen evalueren, publiceren UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Wajongmonitor. Uit de Wajongmonitor blijkt ook dat 1 op de 10 werkgevers van plan is komend jaar iemand met een Wajong-uitkering in dienst te nemen. In dat geval stijgt het aantal werkgevers met een Wajonger naar 13 procent.

Volgens staatssecretaris De Krom hebben werkgevers met Wajongers in dienst, een realistisch beeld van wat deze werknemers kunnen. Deze werkgevers nemen daarom vaak méér Wajongers in dienst. De monitor geeft aan dat veel Wajongers in potentie kunnen werken. Daarom doet De Krom ook een beroep op andere bedrijven om Wajongers aan te trekken.

Het aantal werkende Wajongers is in 2010 toegenomen tot meer dan 50.000. Dit is ongeveer 7 procent meer dan in 2009. Het aantal Wajongers dat op een sociale werkplaats werkt is bijna gelijk aan het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt. Uit de monitor blijkt ook dat voor het eerst in jaren de instroom in de Wet Wajong min of meer gelijk is gebleven. Voor 2011 wordt verwacht dat de instroom zal afnemen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat