Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkzaamheden naast full time baan geen bron van inkomen

31 juli 2011.

In 2005 werkte een man onder andere als kredietanalist full time bij een bank. Op 21 juni 2005 schrijft hij zich daarnaast als eenmanszaak in het handelsregister in.

De bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel luidt: "adviesbureau op het gebied van ondernemingswaardering voor ondernemers en instellingen, accountancy bedrijfseconomie, belastingen, krediet en research". In 2005 heeft de man geen omzet behaald, maar wel 23.322 euro kosten gemaakt. Deze wenst hij af te trekken, maar de inspecteur stelt dat er geen sprake is van een bron van inkomen.

De Rechtbank in Den Haag geeft hem gelijk en neemt daarbij het volgende in aanmerking:1) de man heeft verklaard dat hij in 2005 geen opdrachten heeft verkregen; 2) hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn broers en vader in 2005 feitelijk bezig zijn geweest om ten behoeve van de man zelf een netwerk op te bouwen, cliënten op te zoeken en te werven; 3) hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat in 2005 redelijkerwijs was te verwachten dat hij in de nabije toekomst enige contracten zou kunnen afsluiten; 4) hij heeft in 2005 geen enkele reactie ontvangen van één van de personen aan wie hij emails heeft gestuurd; 5) hij heeft zelf in 2005, naast de verzonden emails, geen (directe) actie richting potentiële cliënten ondernomen.

Dit alles leidt tot de conclusie dat in het jaar 2005 redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat de activiteiten van de man hem (in de toekomst) positieve zuivere opbrengsten zouden gaan opleveren, aldus de Rechtbank. Dit oordeel wordt in hoger beroep door het Haagse Gerechtshof bevestigd. Ook in het jaar 2008 is er (nog) geen sprake van een bron van inkomen. In dat jaar heeft de man een positief resultaat behaald van 10.659 euro, maar dit bedrag hoeft niet in de belastingheffing te worden betrokken, aldus het Hof.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat