Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Cao lonen stijgen met 1,6% maar blijven onder inflatie niveau

4 juli 2011.

Dit blijkt uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 114 cao's onderzocht waar ruim 5,2 miljoen werknemers onder vallen.

De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. Extra beloningen vallen er buiten. De Voorjaarsrapportage laat verder zien dat in 2010 in 49 van de 114 onderzochte cao's afspraken zijn gemaakt over het aan werk helpen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In 2009 waren dat er 38. Daarnaast zijn in 18 van de 114 onderzochte cao's overeenkomsten afgesloten om jonggehandicapten (Wajongers) in dienst te nemen. Dat zijn er 14 meer dan in 2009.

Dit is volgens minister Kamp en staatssecretaris De Krom een goede ontwikkeling, maar het is nog niet voldoende. De minister en staatssecretaris willen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan. Daarvoor is het belangrijk dat er verdere afspraken worden gemaakt met de sociale partners.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat