Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Reactie op kabinetsplannen bankenbelasting

14 juli 2011.

Een bankenbelasting kan de ruimte voor kredietverlening en hypotheekverstrekking beperken en de daarmee de economie schaden. Het invoeren van een bankenbelasting is onverstandig.

De plannen lijken zeer overhaast te zijn gemaakt en niet doorgerekend op hun effecten, aldus voorzitter Boele-Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Eerder heeft minister De Jager toegezegd voorwaarden aan een bankenbelasting te verbinden en deze alleen in te zullen voeren indien dit Europees breed kan gebeuren en er geen gevolgen voor de kredietverlening ontstaan. Staal: 'Kennelijk laat het kabinet deze voorwaarden los. Er is geen enkel overleg met de bankensector geweest, wat haaks staat op de noodzaak voor een integrale aanpak in overleg met de sector.'

Banken staan overigens positief tegenover maatregelen die beogen de huizenmarkt een positieve impuls te geven.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat