Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verlaging overdrachtsbelasting heeft ook negatieve effecten

14 juli 2011.

Het kabinetsbesluit tot verlaging van de overdrachtsbelasting heeft twee negatieve bijeffecten. Deze kunnen een deel van de stimulans voor de woningmarkt teniet doen. In een brief aan minister De Jager doet NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, concrete voorstellen om tot reparatie te komen. Vooropgesteld: NVB heeft veel waardering voor het besluit van het kabinet om gedurende de periode van 15 juni 2011 tot 15 juni 2012 de overdrachtsbelasting te verlagen van zes naar twee procent, aldus Nico Rietdijk, directeur van NVB. Hij prijst met name ook de snelheid waarmee het besluit is genomen, omdat hiermee is voorkomen dat de woningmarkt in de 'wachtstand' zou schieten. "Dat is goed nieuws voor alle partijen op de woningmarkt",aldus Rietdijk.

Helaas heeft het genomen besluit echter ook een tweetal negatieve bijefVerlaging overdrachtsbelastingfecten. Effecten, die voor een deel de stimulansen die uitgaan van de verlaging van de overdrachtsbelasting teniet doen, en dan met name in de nieuwbouw. Een eerste effect treedt op voor ontwikkelaars die vóór 15 juni 2011 de 'oude' woningen van hun klanten hebben aangekocht en deze voor 15 juni 2012 verwachten weer door te verkopen. In tijden van recessie staat de angst voor dubbele woonlasten de aankoop van een nieuwe woning vaak in de weg. Ontwikkelaars willen die angst wegnemen door potentiële kopers aan te bieden de bestaande woning over te nemen als deze niet op tijd verkocht kan worden.

Het probleem is dat deze woningen zijn ingekocht met 6 procent overdrachtsbelasting maar moeten worden doorverkocht met 2 procent overdrachtsbelasting. Dat levert ontwikkelaars een onverwacht nadeel op van vier procent, aldus Rietdijk. "De betreffende bedrijven leiden derhalve een niet gecalculeerde financiële tegenvaller van 4%". Het tweede negatieve bijeffect is dat de tariefsverlaging niet geldt voor de overdrachtsbelasting bij levering van grond, bestemd voor woningbouw. Dit beperkt het financiële voordeel van de uiteindelijke koper van de woning, terwijl de projectontwikkelaar de afzetbaarheid van zijn woningen ziet afnemen.

Volgens NVB zijn beide bijeffecten overigens goed te repareren. Het kabinet zal zeker openstaan voor reparatie, zo verwacht NVB. Want in zijn huidige vorm pakt het oorspronkelijk positieve besluit met name in de nieuwbouw onbedoeld negatief uit. Rietdijk: "En dat tegen de achtergrond dat de nieuwbouwsector verhoudingsgewijs toch al minder profiteert van de tariefsverlaging dan de bestaande woningmarkt."

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat