Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Minister Kamp stimuleert langer doorwerken

8 juli 2011.

Het kabinet neemt maatregelen om oudere werknemers langer te laten werken.

Zo krijgen bedrijven een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen; die 'mobiliteitsbonus' wordt verhoogd als het om een oudere met een uitkering gaat. Er komt een nieuwe spaarregeling die bedoeld is om mensen langer door te laten werken. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen. Dit schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over het 'Vitaliteitspakket'. In de brief vraagt het kabinet aan de sociale partners om in cao's afspraken te maken om mensen van de ene naar de andere baan te helpen.

Het Vitaliteitspakket is een uitwerking op hoofdlijnen van de afspraken over (ouderen)participatie, die het kabinet op 10 juni van dit jaar met werkgevers- en werknemersorganisaties heeft gepresenteerd. De maatregelen vormen bij elkaar een samenhangend pakket om mensen, ook in zware beroepen, langer op een gezonde manier door te laten werken. Dat is nodig om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te beperken en ons sociale stelsel betaalbaar te houden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat