Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bazenbonus voor wie oudere werknemer aanneemt

21 juli 2011.

Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen, krijgen een mobiliteitsbonus van de rijksoverheid. Op die manier wil het kabinet de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen. Mogelijk komt daar nog een 'werkbonus' bij.

Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. De arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog, omdat er door de vergrijzing straks een personeelstekort dreigt en omdat het kabinet de Aow-leeftijd in 2020 wil verhogen naar 66 jaar. en over vijf jaar mogelijk naar 67 jaar.

Met de mobiliteitsbonus verhoogt het kabinet de financiële voordelen voor werkgevers. Die worden nog groter wanneer ze een oudere uitkeringsgerechtigde aan het werk helpen. Kamp roept daarbij wel op om met werknemers afspraken te maken over de verdeling van de bonus, omdat ook oudere personeelsleden profijt zouden moeten hebben van de tegemoetkoming van het rijk. Uit praktisch oogpunt heeft het kabinet besloten de bonus echter alleen voor werkgevers mogelijk te maken.

Werkgevers en werknemers moeten zich daarnaast 'stevig inspannen' voor het begeleiden van werknemers voor wie ontslag dreigt. Het kabinet wil daarvoor een 'van werk-naar-werk-budget' instellen, waaruit onder meer scholing wordt betaald. Kamp wil ook de scholingsmogelijkheden voor oudere werknemers verbeteren.

Alhoewel werknemers in de plannen van Kamp de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan moeten nemen, dient scholing voor werkgevers wat de minister betreft 'vanzelfsprekend' te worden. Voor oudere werknemers kan het lonen zich om te scholen als hun reguliere werk te zwaar wordt. Het kabinet wil ook de scholing fiscaal ondersteunen. Het gaat om tijdelijke maatregelen.

Evenals de sociale partners wil het kabinet dat het hebben van oudere collega's 'normaal' wordt en dat de oudere werknemers zichzelf ook redden op de arbeidsmarkt. In 2020 zullen de bonussen tegen het licht gehouden worden.

Overigens is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, vorig jaar opgelopen tot 62,7 jaar. Tussen 2000 en 2006 lag dat percentage steevast op 61 jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs publiceerde. Het aantal mensen dat op of na hun 65ste met pensioen gaat, steeg fors. In 2006 was dat nog 16 procent, vorig jaar al 27 procent.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat