Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuwe wetgeving per 1 juli 2011

7 juli 2011.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is per 1 juli 2011 met een aantal nieuwe wetten gekomen.

Het openbaar ministerie krijgt meer mogelijkheden om financieel onderzoek te doen naar het vermogen van een crimineel die probeert aan zijn betalingsverplichting uit een Plukze-maatregel te ontkomen. Ook kan het openbaar ministerie in meer gevallen bij schijnconstructies beslag leggen en worden de mogelijkheden om voorwerpen verbeurd te verklaren uitgebreid. De nieuwe regeling is op 1 juli 2011 ingegaan en vult de huidige ontnemingswetgeving aan.

Voorts is de huidige, preventieve toets bij de oprichting van een onderneming afgeschaft. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat deze vorm van toezicht in de praktijk niet goed werkt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw systeem van doorlopende controle van rechtspersonen.

Ook wachten met betalen van een boete wordt duurder: de procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning is per 1 juli 2011 omhoog gegaan. Tot slot gaat de kantonrechter meer zaken behandelen. Op dit moment worden nog zaken met een waarde tot 5.000 euro aan de kantonrechter voorgelegd. Dit bedrag is met ingang van 1 juli omhoog gegaan naar 25.000 euro. Ook wordt de kantonrechter bevoegd in alle geschillen over consumentenkrediet (dat zijn leningen tot 40.000 euro) en consumentenkoop. Hierdoor wordt het voor burgers gemakkelijker om deze zaken aan de rechter voor te leggen.

Bovengenoemde wetten zijn per 1 juli 2011 in werking getreden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat