Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Koopkracht in 2010 met 0,5 procent gedaald

12 juli 2011.

In 2010 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,5 procent afgenomen. Dit is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985. Vanaf dat jaar onderzoekt het CBS jaarlijks de daadwerkelijk ondervonden koopkrachtveranderingen. Alleen in 2005 daalde de koopkracht ook, toen met 0,3 procent. Vooral zelfstandigen en gepensioneerden leverden in 2010 koopkracht in. Bij zelfstandigen liep de koopkracht met 1,4 procent terug, bij gepensioneerden bedroeg het koopkrachtverlies 0,8 procent.

Ontvangers van een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers die hun baan behielden, konden hun koopkracht nog op peil houden. Van werknemers die terechtkwamen in een uitkeringssituatie daalde de koopkracht ruim 17 procent.

Bij de laagste inkomengroep bleef het koopkrachtverlies in 2010 beperkt tot 0,1 procent. Hogere inkomens gingen er meer op achteruit, tot - 0,8 procent bij de hoogste inkomensgroep. Dit komt doordat vooral bij zelfstandigen en gepensioneerden de koopkracht terugliep. Zelfstandigen zijn oververtegenwoordigd in de hogere inkomensgroepen. Bij gepensioneerden bleven vooral de aanvullende pensioenen achter, omdat die in 2010 nauwelijks zijn geïndexeerd. Hoe hoger het aanvullend pensioen, hoe sterker dit effect doorwerkte.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat