Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zorgverleners en de VAR

29 januari 2014.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij aan een aantal zorgverleners een VAR-loon hebben verstrekt in plaats van een VAR-wuo of een VAR-row. Zorgverleners die het niet eens zijn met deze VAR kunnen een bezwaarschrift indienen. Indien zorgverleners hun werkzaamheden verrichten met tussenkomst van een zorginstelling of een bemiddelingsbureau, worden die werkzaamheden door de Belastingdienst aangemerkt als werk in dienstbetrekking waarvoor een VAR-loon wordt uitgereikt. Gevolg hiervan is dat de zorginstelling of het bemiddelingsbureau geen zekerheid heeft of loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. De zorginstelling of het bemiddelingsbureau moet zelf nagaan of er sprake is van een dienstbetrekking. Is dat het geval, dan moeten zij loonheffingen inhouden. Bij een VAR-wuo heeft een zorginstelling of bemiddelingsbureau, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, die zekerheid wel: men hoeft geen loonheffingen in te houden.

Wanneer een zorgverlener ook zorg aan particulieren levert, zonder tussenkomst van een zorginstelling of een bemiddelingsbureau, kan voor die werkzaamheden apart een VAR worden aangevraagd.

Ook zorgverleners die meedoen aan de Zorgpilot kunnen een aparte VAR aanvragen voor die werkzaamheden. De Zorgpilot houdt in dat men een contract heeft met een zorgkantoor en dat dat contract voldoet aan de voorwaarden in de Raamovereenkomst AWBZ zzp’er. Bron: Belastingdienst 28-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat