Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Eén loket voor bedrijven

16 januari 2014.

Ondernemers kunnen sinds een januari voor overheidsdiensten als het aanvragen van subsidies en informatie over de wet- en regelgeving waar ze aan moeten voldoen terecht bij een nieuwe organisatie: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In deze nieuwe rijksdienst zijn Agentschap NL en Dienst Regelingen samengegaan. De nieuwe rijksdienst stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Zowel de Dienst Regelingen en Agentschap NL waren uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken en leverden namens de Rijksoverheid diensten aan ondernemers zoals subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. De rijksoverheid streeft naar een compacte en efficiëntere rijksdienst.

Het samenvoegen van beide uitvoeringsorganisaties was daarvan een logisch gevolg. Met de fusie is één organisatie ontstaan die een zeer groot aanbod van de overheidsdiensten overzichtelijk aanbiedt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft naar optimalisatie van de dienstverlening. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk diensten digitaal aan te bieden en door een scherper beeld te geven van de overheidsdiensten die voor specifieke ondernemers interessant zijn. De fusie heeft ook een paar praktische gevolgen: de huidige helpdesk- en contactnummers van het DR-Loket en van Agentschap NL komen te vervallen.

Sinds 2 januari 2014 kan men met vragen terecht op nummer 088-0424242 (lokaal tarief); de websites www.agentschapnl.nl en www.drloket.nl zijn samengevoegd. Via www.rvo.nl heeft men voortaan toegang tot alle informatie; de e-mailadressen van Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn per 1 januari veranderd. De nieuwe e-mailadressen zijn opgebouwd uit voornaam.achternaam@rvo.nl. Mailt men naar oude e-mailadressen, dan worden deze nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe. De programma's en regelingen van RVO.nl worden ook ontsloten via het Digitale Ondernemersplein. Bron: Rvo.nl 6-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat