Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inspecteur hoeft VA niet te herzien

28 januari 2014.

Staatssecretaris Weekers heeft met een besluit artikel 23, lid 2 van de Uitvoeringsregeling AWR per 28 januari 2014 aangepast. Op basis van deze aanpassing hoeft de inspecteur een voorlopige aanslag op verzoek van de belastingplichtige niet te herzien als de Belastingdienst de automatisering niet op tijd op orde heeft.

Een belastingplichtige die verzoekt om herziening van zijn voorlopige aanslag IB of Vpb omdat hij vindt dat de wet- en regelgeving niet juist is toegepast, moet er rekening mee houden dat de inspecteur dit herzieningsverzoek naast zich neer mag leggen. De inspecteur hoeft een voorlopige aanslag op basis van het aangepaste artikel 23, lid 2 Uitvoeringsregeling AWR niet te herzien als:

wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van belasting en andere wijzigingen die voor de heffing van belasting van belang kunnen zijn niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig in de automatisering zijn of kunnen worden doorgevoerd, waardoor hiermee bij de vaststelling van de voorlopige aanslag geen of niet op de juiste wijze rekening is gehouden, en het bedrag van de voorlopige aanslag niet aanmerkelijk afwijkt van het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen.

Uiterlijk bij de vaststelling van de aanslag worden afwijkingen door niet, niet tijdig,niet volledig of niet juist in de automatisering doorgevoerde wijzigingen van wet- en regelgeving hersteld.

Het in later stadium aanpassen van de automatisering voor de voorlopige aanslag of het handmatig aanpassen van massaal vastgestelde voorlopige aanslagen kan tot onevenredige risico’s en uitvoeringslasten voor de Belastingdienst leiden.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De regeling is op 27 januari 2014 in de Staatscourant opgenomen en treedt daarom met ingang van 28 januari in werking. Bron: MvF 23-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat