Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Do’s & don’ts bij gebruik persoonsgegevens werknemers

29 januari 2014.

Omdat bedrijven niet altijd zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op 28 januari, op de internationale Dag van de Privacy, een aantal checklists gepubliceerd over het gebruik van persoonsgegevens van werknemers.

De checklists, gericht op bedrijven en hun werknemers, behandelen de privacyaspecten bij cameratoezicht op de werkvloer, bij ziekte van de werknemer, bij screening en controle via social media en de wettelijke regels voor screening.

Uit onderzoeken van het CBP blijkt dat bedrijven niet altijd zorvuldig omgaan met persoonsgegevens van werknemers. Volgens CBP-voorzitter Kohnstamm zijn met de huidige hoge werkloosheid werknemers nog meer dan anders afhankelijk van hun werkgever. Maar dat betekent niet dat de werkplaats vrijplaats mag worden. ‘Het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens geldt ook op de werkvloer’, aldus Kohnstamm.

Het CBP ontving in 2013 900 signalen die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie. Het toenemend aantal signalen was eerder al reden voor het CBP om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten en een aantal onderzoeken te starten. De onderzochte bedrijven gingen op diverse punten in de fout. Een aantal organisaties verwerkte in strijd met de wet medische gegevens van werknemers. Een ander bedrijf maakte gebruik van of beveiligingscamera’s om het personeel te controleren terwijl dat in die situaties niet was toegestaan. Tot slot bleek een werkgever zijn medewerkers te verplichten deel te nemen aan social media. Bron: CBP 28-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat