Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bonden willen gekozen preventiemedewerker

23 januari 2014.

FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken zou blijken dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk.

In Nederland is ieder bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben, die wordt aangewezen door de werkgever. In kleine bedrijven mag ook de werkgever de taak als preventiemedewerker op zich nemen. Volgens de bonden bestaat in veel gevallen echter de preventiemedewerker alleen op papier. Daarnaast heeft meer dan de helft van de bedrijven geen beleid op het terugdringen en voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden.

De bonden maken zich zorgen over deze gang van zaken. Zij stellen daarom een gekozen preventiemedewerker voor. Volgens hen zijn werknemers in een zwakkere positie beland door minder beschermende regels en minder handhaving. Dit voorstel moet werknemers in een gelijkwaardiger positie terugbrengen.

Volgens Ruud Kuin , vicevoorzitter FNV, zal een gekozen preventiemedewerker de betrokkenheid en invloed van werknemers daar waar het gaat om hun eigen veiligheid en gezondheid vergroten. Dit is volgens hem hard nodig om het aantal beroepsziekten en ongevallen op het werk terug te dringen. ‘Deze persoon kan bovendien een goede schakel zijn tussen de werkgever, OR en werknemers. Een door de werkgever aangewezen preventiemedewerker werkt niet, dat is inmiddels wel duidelijk.

De vakbeweging voelt zich bij dit voorstel gesteund door de Europese kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid, die vraagt om een werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Bron: FNV 22-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat