Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Innovatiebox misgelopen

22 januari 2014.

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatiebox moet wel aan de voorwaarden daarvoor worden voldaan. Dat een octrooi in licentie is verleend, is voor toepassing van de innovatiebox niet voldoende.

Een onderneming houdt zich, in de vorm van een bv, bezig met het uitgeven van licenties en/of sublicenties van octrooien. Eén van die octrooien betreft het octrooi ‘Brandwerende deur en werkwijze voor de vervaardiging van een randhout, een steunlat en glaslatten daarvoor’. Dat octrooi heeft de onderneming in licentie verkregen van de bv die 60% van de aandelen in de onderneming houdt. Die bv heeft op 6 maart 2008 het octrooi voor de ‘Brandwerende deur en werkwijze voor de vervaardiging van een randhout, een steunlat en glaslatten daarvoor’ verkregen. Om het octrooi te kunnen exploiteren is aan de onderneming een exclusieve licentie verleend. De onderneming heeft in haar aangiften Vpb 2009 en 2010 een deel van de winsten die zij heeft behaald met het octrooi toegerekend aan de octrooi-/innovatiebox. De inspecteur heeft hier bij het vaststellen van de aanslag echter geen rekening meegehouden.

Aan rechtbank Gelderland wordt uiteindelijk de vraag voorgelegd of de onderneming in aanmerking komt voor toepassing van de innovatiebox. Volgens de rechtbank volgt uit de wet dat een belastingplichtige die een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor een octrooi is verleend (octrooi-activum), als hij daar in een jaar voor kiest, met ingang van dat jaar de voordelen uit hoofde van dat activum kan laten belasten in de innovatiebox tegen een voordeliger tarief. Uit de feiten volgt echter dat het octrooi niet door de onderneming is voortgebracht, maar door de bv die 60% van de aandelen van de onderneming in handen heeft. Aan die bv is het octrooi verleend. De onderneming heeft daarmee niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de octrooi-/innovatiebox. De inspecteur heeft daarom bij het vaststellen van de aanslag terecht geen rekening gehouden met de innovatiebox. Bron: Rb. Gelderland 14-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat