Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Versoepelde verblijfsregeling voor innovatieve ondernemers

11 december 2014.

Met ingang van 1 januari wordt het eenvoudiger voor innovatieve startende ondernemers van buiten de EU/EER om zicht te vestigen in Nederland. De bestaande regelgeving wordt dan aangepast zodat zijn sneller en gemakkelijker een verblijfsvergunning krijgen.

Ondernemers van buiten de EU/EER die een innovatieve onderneming in Nederland willen starten komen nu vaak niet in aanmerking voor de bestaande toelatingsregeling voor zelfstandigen (de zogenaamde zelfstandigenregeling) omdat zij noch een uitgewerkt ondernemingsplan hebben, noch beschikken over een startkapitaal. Met de inwerkingtreding van de aangepaste regeling kunnen zij in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘start-up’ verblijfsvergunning voor maximaal één jaar. Na een jaar moeten ze dan voldoen aan de voorwaarden voor de huidige verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige.

Om in aanmerking te komen voor een ‘start-up’ verblijfsvergunning moet men wel aan een aantal voorwaarden voldoen: allereerst moet men een betrouwbare ‘facilitator’ hebben met een goede staat van dienst. Deze eis moet borgen dat de startende ondernemer deskundig wordt begeleid. Daarnaast moet de ondernemer aannemelijk maken waarom zijn product of dienst innovatief is. Dit wordt getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De IND zal hierbij adviseren. Verder moet het bedrijf ingeschreven staan in het Handelsregister en de ondernemer moet beschikken over duurzame en voldoende middelen van bestaan.

Bron: Ondernemersplein

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat