Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Aftoppingsgrens geldt per dienstbetrekking

16 december 2014.

Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen nogmaals benadrukt dat de aftoppingsgrens van € 100.000 per dienstbetrekking geldt. Alleen in bijzondere situaties kan het voorkomen dat bij een werknemer met meerdere deeltijddienstbetrekkingen de aftoppingsgrens hoger uitkomt dan € 100.000.

De staatssecretaris gaf allereerst aan dat als een pensioenregeling voor 1 januari 2015 wordt voorgelegd aan de Belastingdienst, de wettelijke glijclausule uit de Wet LB in werking treedt voor wijzigingen die per 1 januari 2015 moeten ingaan. Volgens deze glijclausule kan de pensioenregeling worden ingevoerd en kan deze, na afstemming met de inspecteur, waar nodig met terugwerkende kracht worden aangepast. In de periode tussen de invoering en de aanpassing met terugwerkende kracht kan de regeling niet als fiscaal onzuiver worden aangemerkt. De glijclausule geldt niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 worden voorgelegd.

Ten aanzien van de aftoppingsgrens geldt dat deze nadrukkelijk per dienstbetrekking geldt. Bij urenuitbreiding en een 40/38-regeling wordt de aftoppingsgrens strikt gehandhaafd. Wordt over een hoger loon pensioen toegezegd dan wordt de volledige pensioentoezegging onzuiver. De volledige aanspraak wordt dan in de heffing betrokken en bovendien is een revisierente van 20% verschuldigd.

Bij deeltijddienstbetrekkingen wordt op basis van de deeltijdfactor bepaald of een pensioen boven de aftoppingsgrens uitkomt. Als men een dienstbetrekking met deeltijdfactor 0,8 (salaris € 80.000) heeft en een dienstbetrekking met een deeltijdfactor 0,2 (salaris € 50.000), dan bouwt de werknemer in de ene dienstbetrekking over 0,8 x € 100.000 = € 80.000 pensioen op en in de andere dienstbetrekking over 0,2 x € 100.000 = € 20.000. In dit voorbeeld bouwt de werknemer in totaal over € 100.000 fiscaal gefaciliteerd pensioen op. Aan de hand van een ander voorbeeld geeft de staatssecretaris aan dat de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw soms hoger uit kan komen. Dit betreft een werknemer met twee dienstbetrekkingen: een met een deeltijdfactor 0,5 en een salaris van € 50.000 en de andere dienstbetrekking met een deeltijdfactor 0,6 en een salaris van € 60.000. De pensioenopbouw is dan over in totaal € 110.000 (eerste dienstbetrekking 0,5 x € 100.000; tweede dienstbetrekking 0,6 x € 100.000). De staatssecretaris merkt wel op dat het moet gaan om reële dienstbetrekkingen. Constructies gericht op het ontgaan van de aftoppingsgrens zullen worden bestreden. Verder is de staatssecretaris van mening dat de pensioenuitvoerders voldoende tijd hebben gehad om werkgevers te informeren over de aanpassingen. De wet is immers op 27 mei 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Bron: MvF 11-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat