Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Benelux: naar automatische erkenning diploma’s

11 december 2014.

De Benelux-landen zullen begin 2015 overgaan tot het automatisch erkennen van elkaars diploma’s in het hoger onderwijs. Hiermee willen ze een belangrijk obstakel bij het werken over de grens wegwerken.

Erkenning van een diploma in het buurland is nu nog vaak tijdrovend. De drie Benelux-landen gaan de komende maanden bekijken wat de mogelijkheden voor automatische erkenning zijn. Verder zal verkend worden of via proefprojecten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven grensoverschrijdende stages in één of meerdere sectoren kunnen worden opgestart.

Op dit moment is Nederland voorzitter van de Benelux Unie. Een van de prioriteiten van dit voorzitterschap is een betere uitwisseling van werknemers tussen de drie landen. Naast erkenning van diploma’s willen de Benelux-landen de informatie aan grensarbeiders verbeteren. Om (potentiële) grensarbeiders in de Benelux te voorzien van up-to-date informatie wordt de digitale informatievoorziening uitgebreid. Het bestaande webportaal (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) zal worden uitgebouwd tussen België en Duitsland ((en België en Luxemburg)). De betrokken nationale en regionale overheidspartijen zullen op Benelux-niveau de dienstverlening aan grensarbeiders gaan afstemmen. Ook is afgesproken de gegevensverzameling voor grensoverschrijdende werkgelegenheid sterk te verbeteren. Er zijn momenteel weinig gegevens over grensoverschrijdende arbeidsmarkten en de nationale informatie is zelden goed vergelijkbaar. Bron: Min SZW, 11-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat