Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Arbeid kost gemiddeld € 33 per uur

3 december 2014

Werkgevers in Nederland zijn per gewerkt uur gemiddeld € 33,10 kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat blijkt uit het arbeidskostenonderzoek van het CBS. De verschillen per bedrijfstak zijn echter groot.

Het onderzoek van CBS heeft betrekking op alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2012. Het betreft een vierjaarlijks onderzoek in opdracht van Eurostat.

De arbeidskosten zijn het hoogst in delfstoffenwinning, met gemiddeld € 58,20 per gewerkt uur. Dit komt voornamelijk door de relatief hoge lonen in de sector, met een gemiddeld bruto uurloon van € 36,40 (gemiddelde alle sectoren € 21,20). Daarnaast vormen in de delfstoffenwinning de bijzondere beloningen 17% van de arbeidskosten, tegen een gemiddelde bij alle sectoren van 10%. Hekkensluiter wat betreft de arbeidskosten is de horeca, met gemiddeld € 18 per gewerkt uur. De lonen zijn laag in de horeca, onder andere door het grote aandeel jongeren tot 21 jaar dat er werkt. Dit betreft vaak tijdelijke of bijbanen tegen veelal het minimumloon. Ook betalen de werkgevers voor hen geen pensioenpremies. Gemiddeld betalen werkgevers in de horeca 4% van de arbeidskosten aan pensioenpremies, terwijl dit landelijk gemiddeld 8% is.

In het onderwijs, gaat een relatief groot deel van de arbeidskosten naar loon tijdens verlof en ziekte. Onderwijzend personeel krijgt bijvoorbeeld extra vakantie-uren omdat hun vakanties vaak verbonden zijn aan schoolvakanties. In het openbaar bestuur werken weer relatief veel ouderen die recht hebben op meer verlofdagen. In het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg is het ziekteverzuim hoog, waardoor deze sectoren een hoog aandeel loon bij ziekte in de totale arbeidskosten kennen. In de private sector betalen werkgevers minder tijdens verlof en ziekte , maar weer meer aan bijzondere beloningen. In de financiële dienstverlening wordt een relatief hoog aandeel van de arbeidskosten aan sociale premies betaald door hoge stortingen in pensioenfondsen (14,3% van de arbeidskosten).

De samenstelling van de arbeidskosten is de afgelopen vier jaar vrijwel niet veranderd, met als grootste deel kaal loon (56%), gevolgd door sociale premies (ca. 17%), bijzondere beloningen (vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en winstuitkeringen; 10,2%), loon voor niet gewerkte tijd (verlof, feestdagen, kort verzuim; 8,5%). Het laagste aandeel in de arbeidskosten hebben de kosten van beroepsopleidingen en de veel besproken kosten voor ontslagvergoedingen (beide ca. 1%). Bron: CBS, 1-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat