Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sneller bestuurlijke boete bij schending privacyregels

17 december 2014.

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wijziging van Wet meldplicht datalekken ingediend. Een van de maatregelen in het wetsvoorstel is dat het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) straks in meer gevallen een bestuurlijke boete kan opleggen aan overtreders van privacyregels.

De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en beoogt de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Het Cbp mag nu alleen een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden. Straks kan dat ook bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging is misbruikt.

De bestuurlijke boete varieert van maximaal € 20.250 in de laagste categorie tot maximaal € 810.000 in de hoogste categorie. De hoogste boete is bedoeld om ook overtredingen aan te kunnen pakken die opzettelijk en herhaaldelijk worden gepleegd, vaak met grote maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld bij handel in persoonsgegevens. Het Cbp zal overigens niet onmiddellijk een boete opleggen, maar eerst een zogeheten bindende aanwijzing geven. Dat is een op herstel gerichte, corrigerende maatregel. Wordt de aanwijzing niet binnen een bepaalde termijn uitgevoerd, dan volgt de boete.

Tot slot krijgt het Cbp een nieuwe naam: Autoriteit persoonsgegevens. Die sluit meer aan bij Europese ontwikkelingen, in het bijzonder de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie die in de loop van het volgend jaar wordt verwacht. Bron: Min V&J 24-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat