Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Denk aan verliesbeschikking

11 december 2014.

Om in de aangifte Vpb verliezen met winsten te kunnen verrekenen, moeten deze verliezen bij beschikking zijn vastgesteld door de inspecteur. Is over een bepaald jaar geen verliesbeschikking afgegeven dan mag er niet verrekend worden.

Een bv wordt op 31 augustus 1995 opgericht en op 7 september 1995 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bv deponeert jaarlijks haar jaarrekeningen. Na oprichting heeft de bv aangifte kapitaalsbelasting gedaan, maar heeft zich niet gemeld als belastingplichtig lichaam voor de Vpb. Tussen 1995 en 1998 is de bv dan ook niet uitgenodigd om aangifte Vpb te doen, zijn geen aanslagen Vpb vastgesteld en zijn geen verliesbeschikkingen afgegeven.

Na een verzoek om inlichtingen van de Belastingdienst in 2000, blijkt dat de bv belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1999 heeft de bv vervolgens aangifte Vpb gedaan. In de jaren 1999 tot en met 2007 heeft de bv jaarlijks verlies geleden. Deze verliezen zijn bij beschikking door de inspecteur vastgesteld. In 2008 haalt de bv een belastbare winst van € 433.738. De bv wil € 427.813 aan verliezen verrekenen. Op basis van de vastgestelde beschikkingen bedraagt het totale verlies echter € 168.637.

Bij de rechtbank en vervolgens het hof blijkt dat de bv de verliezen uit de jaren 1995 tot en met 1998 ook wil verrekenen. Voor deze jaren is echter geen aangifte gedaan en zijn geen beschikkingen afgegeven. Volgens de rechtbank blijkt uit de wet dat verliezen, die in de boekjaren 1995 en later zijn geleden, uitsluitend met belastbare winsten van volgende jaren kunnen worden verrekend als het verlies door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking is vastgesteld. Nu de verliezen over 1995 tot en met 1998 niet bij beschikking zijn vastgesteld, komen deze niet in aanmerking voor verrekening. Een beroep op schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van de bv slaagt niet. Het hof is het eens met de uitspraak van de rechtbank en bevestigd deze. Bron: Hof Amsterdam 13-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat