Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tegemoetkoming voor ab-tarief 2014

1 december 2014

De staatssecretaris heeft een besluit uitgebracht waarin hij goedkeurt dat inkomen uit aanmerkelijk belang voor 22/25e deel van het genoten voordeel in de voorlopige aanslagen IB 2014 mag worden aangegeven.

Doordat de eenmalige verlaging van het aanmerkelijkbelangtarief voor 2014 tot een belastbaar inkomen van € 250.000 niet tijdig in de aanslagsystemen van de Belastingdienst kon worden verwerkt, kan dit leiden tot te hoge voorlopige aanslagen. Om dit te voorkomen is er voor een praktische oplossing gekozen.

De staatssecretaris keurt goed dat bij een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of een verzoek tot wijziging van zo’n voorlopige aanslag, als inkomen uit aanmerkelijk belang 22/25e deel van het genoten voordeel wordt aangegeven. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 250.000. De verschuldigde belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang wordt door toepassing van het bovenstaande tot het juiste bedrag berekend. Dit geldt ook voor verzoeken die reeds overeenkomstig deze lijn zijn ingediend. De verlaging van de grondslag mag niet worden toegepast bij de reguliere aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014. Bij de definitieve aanslagen die naar aanleiding van die aangiften worden opgelegd, wordt het juiste percentage gehanteerd. Dit besluit is op 29 november 2014 in werking getreden. Bron: MvF 18-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat