Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schadevergoeding voor niet verleende VAR-wuo

9 oktober 2015

Een verzorgende die voor het verlenen van AWBZ-zorg en het verlenen van zorg aan PGB-houders één VAR-loon kreeg, heeft met succes de afgifte van die VAR voor zorg aan PGB-houders bestreden. De rechter stelde haar voor die werkzaamheden in het gelijk en keerde zelfs een schadevergoeding uit voor gederfde inkomsten.

Een gediplomeerd verzorgende IG ontving in de jaren 2012 en 2013 van de Belastingdienst een VAR-wuo voor de door haar als onderneemster uit te voeren werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit het verlenen van AWBZ-zorg in natura en het, na bemiddeling, verlenen van zorg aan PGB-houders. De verzorgende heeft voor 2014 wederom een VAR-wuo aangevraagd voor diezelfde werkzaamheden.

De inspecteur heeft echter een VAR-loon afgegeven. Uit de correspondentie van de verpleegkundige met de opdrachtgevers, waaronder de zorginstelling, blijkt echter dat zij geen opdrachten krijgt als zij niet over een VAR-wuo beschikt. De verpleegkundige gaat in bezwaar en beroep. De zaak wordt voorgelegd aan Rechtbank Den Haag. De rechtbank onderzoek allereerst of er sprake is van ondernemerschap. Op basis van de aangeleverde stukken komt de rechtbank tot de conclusie dat voor de AWBZ-werkzaamheden hier geen sprake van is. Voor de PGB-werkzaamheden zou de verzorgende echter wel in aanmerking komen voor een VAR-wuo.

De verpleegkundige deed ook een beroep op een schadevergoeding. Hierover oordeelt de rechter dat doordat de inspecteur voor de PGB-werkzaamheden wel een VAR-wuo had kunnen afgeven, er sprake is van een onrechtmatige daad van de inspecteur. Daar het bemiddelingsbureau voor zorgverlening aan PGB-houders aan de verzorgende heeft laten weten dat zij geen opdrachten krijgt als zij niet over een VAR-wuo beschikt, heeft de verzorgende schade geleden door die VAR-wuo niet te verlenen. De schadevergoeding wordt gebaseerd op het gemis van de PGB-werkzaamheden en bedraagt € 5.000. Daar voor het verlenen van AWBZ-zorg geen VAR-wuo hoefde te worden afgegeven, kunnen de daarvoor gemiste inkomsten niet worden vergoed. Bron: Rb. Den Haag 29-05-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat