Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Niet digitaal btw-aangifte doen is een verzuim

21 oktober 2015

Een ondernemer die tot 1 januari 2012 ontheffing had voor het doen van digitale btw-aangifte, bleef ook na 2012 btw-aangifte op papier doen. Dit leverde hem een verzuimboete op. Deze boete bleef in stand omdat niet op de voorgeschreven wijze aangifte was gedaan. Een taxiondernemer heeft ontheffing voor het digitaal doen van aangifte btw. In augustus 2011 laat de Belastingdienst hem weten dat hij met ingang van 1 januari 2012 verplicht is om digitaal aangifte btw te doen.

In maart 2013 doet de ondernemer per brief aangifte btw voor het boekjaar 2012. In april 2013 legt de inspecteur aan de taxiondernemer een naheffingsaanslag btw op plus een verzuimboete voor het niet betalen van belasting en een verzuimboete voor het niet doen van aangifte. De naheffingsaanslag btw en de verzuimboete voor het niet betalen van belasting worden uiteindelijk vernietigd. De boete voor het niet doen van aangifte ad € 61 blijft echter staan.

Uiteindelijk komt de zaak voor Hof Amsterdam. Vraag is of de boete voor het niet doen van aangifte terecht is opgelegd. Volgens de inspecteur is de boete terecht omdat niet op de voorgeschreven wijze aangifte is gedaan. Het hof vindt dat vaststaat dat de ondernemer de aangifte btw voor het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 niet langs elektronische weg heeft gedaan. Daarmee heeft de ondernemer niet op de wettelijk voorgeschreven wijze aangifte gedaan. Het beroep van de ondernemer op het vertrouwensbeginsel faalt. De ondernemer heeft onvoldoende onderbouwd aangegeven waarom hij er op mocht vertrouwen dat hij ook vanaf 1 januari 2012 aangifte op papier mocht doen. Mocht dat vertrouwen wel gewekt zijn dan heeft de inspecteur dat vertrouwen tijdig, per brief in augustus 2011, opgezegd.

Daar ook niet op een andere manier in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld en de boete van € 61 in dit geval passend en geboden is, vindt het hof dat de aangifteboete niet in strijd met het recht is opgelegd. Verder geeft het hof nog aan dat een mededeling per brief dat de ondernemer verplicht wordt om digitaal btw-aangifte te doen, geen voor bezwaar vatbare beschikking is. Bron: Hof Amsterdam, 25-08-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat