Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Half miljard werkkostenbudget onbenut

8 oktober 2015

Uit een onderzoek onder bedrijven met tien of meer medewerkers blijkt dat werkgevers in Nederland tezamen bijna een half miljard euro van het werkkostenbudget onbenut laten. Als belangrijkste redenen waarom bedrijven denken dit jaar hun werkkostenbudget (1,2% van de loonsom) niet volledig te benutten worden genoemd de angst om het budget te overschrijden (44%), het bedrijf heeft simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen (35%) en nog te veel onduidelijkheden in de regeling (11%).

22% van beschikbare werkkostenbudget besteden de bedrijven aan bedrijfsuitjes en 18% aan kerstpakketen. Bij de overgang naar de werkkostenregeling heeft een kwart van de respondenten in het onderzoek problemen ondervonden. Dit betroffen vooral administratief-technische problemen (71%), de vrije ruimte die voor de onderneming te beperkt is (56%) en fiscaaltechnische problemen (55%).

Uit het onderzoek komt naar voren dat weinig bedrijven het gevoel hebben dat door de werkkostenregeling de administratie er eenvoudiger op is geworden. Gevraagd naar een cijfer (van 1 tot en met 10) om aan te geven hoe eenvoudiger men de administratie vindt geworden levert een gemiddelde op van 4,86. Het onderzoek, Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, is uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree.

Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder bedrijven met tien of meer medewerkers. In totaal zijn er in Nederland circa 60.000 bedrijven met tien of meer medewerkers. Aan het onderzoek deden ruim 700 bedrijven deel (foutmarge 95%). Bron: Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek 2015, september 2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat