Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing loondoorbetaling voor kleine werkgevers

6 oktober 2015

Het kabinet wil de regels voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers aanpassen. Het kabinet werkt aan de mogelijkheid om de kosten van het tweede ziektejaar collectief te verzekeren. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Nu moeten werkgevers hun werknemers bij langdurige ziekte verplicht twee jaar doorbetalen. Voor kleine bedrijven vormt dat een drempel om personeel aan te nemen.

Asscher wil het mogelijk maken dat kleine werkgevers, met maximaal tien werknemers, ervoor kunnen kiezen zich bij uitkeringsinstantie UWV te verzekeren tegen de kosten. Het UWV betaalt dan het tweede jaar loon. Die kosten worden gefinancierd door premies van werkgevers. Daarnaast stelt Asscher € 20 miljoen euro beschikbaar. Minister Asscher verwacht dat circa 80% van de kleine werkgevers van de collectieve regeling gebruik zal maken. Bron: Min SZW 2-10-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat