Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd

1 oktober 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft er in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals op aangedrongen om het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties zo snel mogelijk te behandelen. De huidige VAR’s verlopen per 1 januari 2016 en in verlenging is niet voorzien.

Op de site van de Belastingdienst zijn inmiddels de eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. De staatssecretaris acht de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2016 gewenst in verband met de vervanging van de huidige slecht handhaafbare VAR-systematiek. Hij geeft aan dat handhaafbaarheid van wetgeving prioriteit is. Op 1 januari 2016 loopt de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s af en in verlenging is niet voorzien.

Als de wet niet per 1 januari 2016 in werking kan treden ontstaat onzekerheid over de status van de reeds afgegeven VAR’s, de noodzakelijke verlenging daarvan en de afgifte van nieuwe VAR’s. Om op 1 januari 2016 in werking te treden, moet de wet wel uiterlijk 27 oktober 2015 in stemming worden gebracht. Als de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt ingevoerd kan een opdrachtgever vrijwaring voor de loonheffing krijgen als hij gebruikt maakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst en de werkzaamheden conform die overeenkomst worden uitgevoerd.

De Belastingdienst heeft inmiddels op haar site de eerste twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd: coördinerend stralingsdeskundige (22-09-2015) docent masterclass (25-09-2015) De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Gebruikt men een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst dan moet de de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. De tekst die men hiervoor moet gebruiken kan men vinden in de toelichting bij de betreffende overeenkomst. Ontbreekt die tekst in de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst, dan kan men aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Ook het aanbrengen van wijzigingen in de tekst kunnen gevolgen hebben. Bron: Belastingdienst

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat