Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bitcoins vrijgesteld van btw!

28 oktober 2015

Bitcoins en andere virtuele valuta kunnen zonder inhouding van btw tegen traditionele valuta gewisseld worden. Dit heeft het Hof van Justitie EU onlangs bepaald. Bitcoin is een digitale decentale munteenheid waarvan de koers fluctueert op de open markt. Bitcoins kunnen op overeenkomstige wijze als wettige betaalmiddelen gebruikt worden voor het kopen van zowel reële als virtuele goederen en diensten.

Een Zweedse vennootschap wil de aan- en verkoop van Bitcoins in ruil voor traditionele valuta uitvoeren en vraagt zich af of hierbij btw moet worden voldaan. In dit kader zijn er prejudiciële vragen gesteld. De eerste vraag betrof of de inwisseling van Bitcoins tegen traditionele valuta diensten onder bezwarende titel in de zin van de BTW-Richtlijn zijn. Het Hof van Justitie heeft hierover geoordeeld dat dit diensten onder bezwarende titel vormen, aangezien zij verricht worden tegen een vergoeding die rechtstreeks verband houdt met de verrichte dienst. De tweede vraag was of de aan- en verkoop van Bitcoins in ruil voor traditionele valuta van btw zijn vrijgesteld op grond BTW-Richtlijn.

Het Hof van Justitie oordeelt dat uit de rechtspraak blijkt dat de vrijstelling voor financiële handelingen in artikel 135 lid 1 sub e BTW-Richtlijn tot doel heeft de moeilijkheid in verband met de vaststelling van de belastbare grondslag en het bedrag van de aftrekbare btw te verhelpen. Dit om te waarborgen dat het betalingsverkeer niet gehinderd wordt. Uit de context en de bedoeling van dit artikel blijkt dat deze bepaling zou worden uitgehold als het alleen betrekking zou hebben op traditionele valuta. Slotsom is dat ook de handel in virtuele valuta vrijgesteld is van btw op basis van deze bepaling. Bron: HvJ EU 22-10-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat