Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inlenen of aanbesteden van een dienst?

27 oktober 2015

Om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffing en omzetbelasting in het kader van de inlenersaansprakelijkheid, moet er wel sprake zijn geweest van inlening van personeel. De exploitant van een in een kantoorpand ondergebrachte hotelunits wordt aansprakelijk gesteld voor de door een door hem ingehuurde dienstverlener verschuldigde loon- en omzetbelasting. Bij de units is enkel overdag personeel van de exploitant aanwezig voor de hygiëne en verdeling van linnengoed. Gasten melden zich digitaal aan en de bewakingsdienst van het kantoorpand verleent alleen toegang aan gasten die door de exploitant zijn aangemeld.

Omdat de verhuurder van het kantoorpand wil dat het hotel niet onbemand is, maakt de exploitant gebruik van de nachtportiersdiensten van de door hem ingehuurde dienstverlener. De nachtportiers van deze ondernemer kregen van de hoteleigenaar geen taken, maar ontvingen instructies van hun werkgever en rapporteerden ook aan hem. De exploitant verweert zich tegen de aansprakelijkstelling. Volgens hem was geen sprake van inlening maar van uitbesteding van werkzaamheden.

Bij inlening gaat het om het ter beschikking stellen van een werknemer van de uitlener aan een inlener om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn. Gelet op de feiten en omstandigheden komt de rechtbank tot het oordeel dat hier geen sprake van is, maar van uitbesteding van werkzaamheden. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking dat de werkzaamheden van de nachtportiers buiten het hotelconcept van de exploitant vallen en dat deze nachtportiers enkel zijn aangenomen omdat de verhuurder van het kantoor wil dat er altijd iemand aanwezig is. Omdat van inlening geen sprake is geweest, is de aansprakelijkstelling ten onrechte. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 24-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat