Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Deregulering beoordeling arbeidsrelatie: uitstel

20 oktober 2015

Bestaande VAR's blijven nog drie maanden geldig en het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat drie maanden later, per 1 april 2016, in werking. Ook komt er een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dit meldt de staatssecretaris van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag die hij naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

De voorbereidingen vorderen maar er is nog veel onduidelijkheid zo meldt de staatssecretaris. ‘Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de transitie en leden van uw Kamer vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan.’ Drie maanden uitstel is de conclusie. Hij zegt toe dat overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, voor 1 april 2016 zullen zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Verder geeft hij aan dat er een implementatietermijn geldt tot 1 januari 2017.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd geldt: wel toezicht door de Belastingdienst, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Zo nodig zal de Belastingdienst waarschuwen en partijen erop wijzen op welke punten een aanpassing van de werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken. Evidente fraude zal echter wel worden aangepakt. Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. De geldigheidsduur van bestaande VAR's wordt verlengd tot 1 april 2016. Bron: MvF 19-10-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat