Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Maandelijkse opgave intracommunautaire leveringen voor meer ondernemers

23 oktober 2015

Vanaf volgend jaar zullen meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten doen in plaats van per kwartaal.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het drempelbedrag voor het doen van maandelijkse opgave verlaagd. Nu geldt nog dat bij € 100.000 of minder aan intracommunautaire leveringen per kwartaal een ondernemer per kwartaal opgave kan worden gedaan. Is er sprake van meer dan € 100.000 aan intracommunautaire leveringen, dan moet per maand opgave worden gedaan. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie Nederland vanwege dit hoge drempelbedrag in gebreke gesteld. De grens van € 100.000 is namelijk niet in overeenstemming met de BTW Richtlijn (art. 263 lid 1 bis), waarin sinds 2012 een grens van € 50.000 is opgenomen. Om de Nederlandse regelgeving weer in overeenstemming te brengen met de BTW Richtlijn wordt de drempel met ingang van 1 januari 2016 verlaagd naar € 50.000.

Door de verlaging van de drempel moeten voortaan meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen inzenden. Bron: MvF 15-10-2015(Stcrt 2015, 36273)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat