Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Per 1 november elektronisch berichtenverkeer met fiscus, gewenningsperiode verlengd

15 oktober 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat de gewenningsperiode voor elektronische berichten in de vorm van de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daarvoor en de voorlopige en definitieve aanslagen worden verlengd van één naar twee jaar.

De wet elektronisch berichtenverkeer treedt op 1 november 2015 in werking. In eerste instantie was het de bedoeling van de staatssecretaris om de gewenningsperiode voor elektronische berichtgeving een jaar te laten duren. Op verzoek van de Eerste Kamer is deze periode verlengd naar twee jaar. Dit betekent dat na twee jaar alleen nog elektronisch berichtenverkeer mogelijk is.

Uit het debat bleek ook dat de Eerste Kamer ongerust was over het uitsluitend elektronisch verzenden van aanmaningen en andere invorderingsberichten. De staatssecretaris heeft hierop laten weten dat alle berichten op het gebied van invordering van belastingen en toeslagen de komende jaren nog op papier worden verzonden. Pas als uit monitoring en onderzoek van de al uitsluitend elektronische berichtstromen blijkt dat de tijd daar is, zal op uitsluitende elektronische verzending van der invorderingsberichten worden overgegaan. Overigens heeft de staatssecretaris bij behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangegeven dat hij de Kamer vooraf zal informeren wanneer de aangifte inkomstenbelasting, het maken van bezwaar in de fiscaliteit en toeslagen, uitspraak op bezwaar, de navorderingsaanslag, informatieverzoeken van de Belastingdienst aan belastingplichtigen en boetes en klachten uitsluitend elektronisch zullen worden. Daarnaast zullen beide Kamers worden geïnformeerd over de statistieken met betrekking tot het gebruik van de berichtenbox na inwerkingtreding van de maatregelen in de Wet elektronische berichtenverkeer Belastingdienst. Bron: MvF 12-10-2015; Eerste Kamer 13-10-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat