Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

8 mei 2014.

Werknemers voelen zich minder zelfstandig in hun werk dan enkele jaren terug. Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen is in een paar jaar gedaald. Dit geldt vooral voor werknemers die nog maar kort in dienst zijn . Volgens een onderzoek van TNO en CBS heeft dit vooral te maken met het toegenomen aandeel nieuwe werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Aan het onderzoek voor de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 van TNO en CBS werd deelgenomen door ruim 23.000 werknemers. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden richt zich op de 'kwaliteit van arbeid' in brede zin. Naast de arbeidsomstandigheden is ook gekeken naar de organisatie en inhoud van arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

De onderzoekers constateren dat tussen 2008 en 2013 het aandeel werknemers met zelfstandigheid in het werk daalde van 61% naar 56%. Hierbij gaat het om de vrijheid die werknemers ervaren om zelf te beslissen hoe en wanneer zij hun werkzaamheden uitvoeren. In 2008 gaf bijvoorbeeld nog 65% van de werknemers aan regelmatig zelf te kunnen beslissen over de uitvoering van het werk. Vorig jaar was dit percentage gezakt naar 60%. Ook het aandeel werknemers dat zelf de volgorde en het tempo van de werkzaamheden kan bepalen nam in die periode af.

De daling in de zelfstandigheid was het sterkst bij werknemers die nog maar kort (maximaal drie jaar) in dienst zijn bij hun huidige werkgever. In 2013 was de zelfstandigheid in deze groep 45%, tegenover 56% in 2008. Deze afname heeft deels te maken met het toegenomen aandeel nieuwe werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie kunnen hun werk doorgaans minder zelfstandig regelen dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Andere oorzaken waardoor de zelfstandigheid afneemt, vergen nader onderzoek. De afname van de zelfstandigheid in de uitvoering van het werk deed zich voor in bijna alle bedrijfstakken, behalve in de bouwnijverheid, de informatie en communicatie, en de financiële instellingen. In de bouw hing dit samen met het afgenomen aandeel werknemers met een uitvoerend beroep; in de financiële sector met een toegenomen aandeel hoogopgeleide werknemers.

Uit eerder onderzoek blijkt volgens TNO dat werknemers die zelf kunnen beslissen hoe en wanneer zij hun werkzaamheden uitvoeren minder vaak burn-outklachten hebben dan werknemers die dat niet kunnen. Daarnaast draagt zelfstandigheid bij aan de innovatiekracht van organisaties. Bron: CBS 8-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat