Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kosten voor gemene rekening: leg het goed vast

1 mei 2014

Belast een ondernemer aan een andere ondernemer kosten door, dat is dat in beginsel een belaste dienst waarvoor btw in rekening moet worden gebracht. Btw-heffing kan achterwege blijven als het gaat om kosten voor gemene rekening. Daarvoor is wel van belang dat aantoonbaar het risico door de deelnemende ondernemingen wordt gedeeld.

Een administratiekantoor van onderwijsinstellingen kon niet aantonen dat hiervan sprake was. Bij kosten voor gemene rekening moet het gaan om kosten, gemaakt ten behoeve van verschillende deelnemers, die in eerste instantie door één van hen worden betaald. Vervolgens worden die kosten voor het werkelijke bedrag volgens een vooraf opgestelde verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers. Het risico van de kosten gaat alle deelnemers aan volgens die verdeelsleutel. Voldoet men aan die voorwaarde dan is over de doorbelasting van kosten geen omzetbelasting verschuldigd.

Een stichting verzorgt voor verschillende scholen, waaronder haar eigen school, de salaris-, personeels- en financiële administratie. Tot 1 januari 2009 werden de werkzaamheden verricht tegen een vergoeding. De werkzaamheden waren toen nog vrijgesteld van omzetbelasting. Na het vervallen van de vrijstelling spreekt de stichting met de onderwijsinstellingen af dat de door hen te betalen bedragen voortaan zouden worden berekend op basis van de met het uitvoeren van de werkzaamheden gemoeide kosten. Voor iedere school zou een percentage van de totale kosten gelden. Op grond van deze afspraak belast de stichting vanaf 1 januari 2009 de kosten door. De doorbelasting is afhankelijk van de pakketkeuze van de desbetreffende school en vindt plaats volgens een vooraf opgestelde verdeelsleutel die is neergelegd in een daartoe opgestelde, maar niet ondertekende, concept ‘kostenverdelingsovereenkomst’.

De stichting draagt omzetbelasting over de doorbelaste kosten af en maakt hiertegen bezwaar, omdat het volgens haar kosten voor gemene rekening betreft, zodat de doorbelastingen geen diensten in de zin van de Wet OB zijn. De inspecteur is die mening niet toegedaan. Hof Amsterdam vindt evenmin dat er sprake is van kosten voor gemene rekening. Voor het hof is van belang dat stichting niet aannemelijk heeft gemaakt dat het risico van de kosten haar en de overige onderwijsinstellingen volgens de vaste verdeelsleutel aangaat. Weliswaar hadden de stichting en deelnemende scholen sinds 1 januari 2009 wel erna gehandeld, hadden partijen schriftelijk ingestemd met de berekeningwijze van de kosten, maar een verdeelsleutel was nooit vastgelegd. Er lag weliswaar een overeenkomst hiertoe, maar die was door deelnemende partijen nimmer ondertekend. In cassatie kan de Hoge Raad niet anders dan tot het oordeel komen dat het hof, vanuit een juiste rechtsopvatting, een oordeel heeft gegeven van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Bron: HR 25-04-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat