Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


In 2015 pensioenregeling voor zzp’ers

15 mei 2015

Zzp’ers krijgen begin volgend jaar een op hen gerichte pensioenregeling. De vier zzp-organisaties PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen zijn hierover in vergevorderd overleg met enkele pensioenuitvoerders. Binnen enkele weken zullen de zzp-organisaties bekendmaken met welke uitvoerder zij in zee gaan.

De zzp-organisaties willen in zee gaan met een pensioenuitvoerder die de administratie- en beleggingskosten zo laag mogelijk weet te houden in combinatie met optimale ruimte voor flexibiliteit voor de deelnemers. Het moet voor iedere zzp’er zeer aantrekkelijk zijn om zelfs bij een geringe pensioeninleg in het fonds te stappen. De pensioenregeling moet de voordelen van optimale beleggingsrendementen tegen lage kosten combineren met optimale vrijheid van de zzp’er in de inleg van pensioengelden. Het fonds zal zich kenmerken door flexibiliteit en vrijwillige deelname.

Daarmee onderscheidt het zich van andere collectieve pensioenfondsen. Een zzp’er bepaalt zelf of hij deelneemt. Hij hoeft ook geen vast bedrag in te leggen. Zijn inkomsten kunnen immers van jaar tot jaar verschillen. Daarnaast hebben de deelnemers de vrijheid om te kiezen voor een uitkering die 10, 15 of 20 jaar loopt. Een andere vernieuwing is dat zzp’ers het gespaarde geld ook kunnen aanspreken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In tegenstelling tot een aantal recente initiatieven in de markt wordt deze regeling niet alleen vóór, maar ook dóór zzp'ers opgezet. Het bestuur van het pensioenfonds zal namelijk gevormd worden door de zzp-organisaties en de deelnemers zelf. Bron: PZO 15-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat