Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Andere werkwijze voorlopige teruggaaf

12 mei 2014.

Om veel terugbetalingen te voorkomen zal volgend jaar een andere werkwijze worden gehanteerd voor de voorlopige aanslag. Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigt dit aan in de schriftelijke beantwoording van vragen van de Kamercommissie voor Financiën naar aanleiding van de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst. Tot nu toe wordt bij een voorlopige teruggaaf uitgegaan van historische gegevens.

Alleen als een belastingplichtige zelf het bedrag van een voorlopige teruggaaf aanpast, wordt voor de voorlopige teruggaaf over de volgende belastingjaren van dit bedrag uitgegaan. In de praktijk leidt deze werkwijze ertoe dat veel belastingplichtigen die een voorlopige teruggave hebben gehad, later dit bedrag alsnog moeten terug te betalen. In 2015 wordt daarom een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij de voorlopige teruggaaf 2015 wordt opgelegd op basis van de gegevens uit de definitieve aanslag 2013, die in 2014 is opgelegd. De verwachting is dat hierdoor de voorlopige teruggaaf beter aansluit bij de definitieve aanslag, waardoor terugbetalingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Bron: MvF 8-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat