Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer jongeren met minimumloon

12 mei 2014.

Van 2008 tot en met 2012 is het aantal banen met een minimumloon licht toegenomen. Vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar is de toename . De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar. Vooral jongeren verdienen het minimumloon. Minimumloonbanen vindt men ook meer bij vrouwen dan bij mannen.

In 2012 was bij 6,2% van de banen sprake van een beloning op het niveau van het minimumloon. Dat is iets meer dan in 2008, toen dit aandeel 5,9% bedroeg. In 2012 betrof het in totaal 491.000 banen met het minimumloon. Bij de jongeren tussen 20 en 30 jaar is het aandeel banen met minimumloon gestegen van 10% in 2008 naar 12% in 2012. Het aantal banen van jongeren van deze leeftijd nam in die periode met 29.000 af. Het aantal jongeren met een minimumloon groeide in diezelfde periode met 31.000.

Een oorzaak is dat jongeren vaker dan ouderen een tijdelijke baan of een bijbaan hebben. Daarnaast komen jongeren sneller in aanmerking voor een minimumloonbaan, doordat zij weinig tot geen werkervaring hebben. De toename hangt ook samen met de verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren, die zich ook uit in een stijgende werkloosheid onder hen. Bij de werknemers boven de 35 jaar is het aandeel minimumloonbanen vrijwel constant gebleven. In de groep 60- tot 65-jarigen steeg het aantal banen aanzienlijk, maar daalde het aandeel met minimumloon.

Minimumloonbanen vindt men vooral in de horeca, cultuur en recreatie en zakelijke dienstverlening. In deze drie sectoren vindt men een derde van alle minimumloonbanen. In de horeca wordt met 13% van de banen het vaakst gewerkt tegen het minimumloon. Dit komt vooral door het grote aandeel jongeren dat in de horeca werkt. In het onderwijs en de bouw komen minimumloonbanen met 2% het minst voor.

In 2012 lag het aantal minimumloonbanen bij vrouwen op 7%, bij mannen was dat aandeel 5%. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het grootst in de bedrijfstak vervoer en opslag. In deze bedrijfstak was 12% van de banen van vrouwen een minimumloonbaan, tegenover 5% bij de mannen. Ook in andere bedrijfstakken waar relatief veel mannen werken zoals de landbouw, nijverheid en energie, en bouw is het verschil groot. Bron: CBS 6-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat