Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voor de zomer duidelijkheid over de werkkostenregeling?

6 mei 2014

In een brief aan de Kamer naar aanleiding van vragen over de verstrekking van tablets aan docenten meldt staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zijn collega van Financiën bezig is met een evaluatie van de werkkostenregeling en dat de uitkomsten hiervan nog voor de zomer met de Kamer worden gedeeld. De vragen betroffen de fiscale behandeling van de door de Stichting Carmelcollege te Hengelo aan docenten ter beschikking gestelde tablets. Die tablets mogen onbelast worden verstrekt aan leraren als de ze na werktijd op de werkplek achterblijven, of als kan worden aangetoond dat de tablet voor 90% of meer voor zakelijk gebruik ingezet wordt.

De eerste voorwaarde druist veelal in tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt. Docenten werken namelijk veelal buiten de muren en openingstijden van de school. En wat de tweede voorwaarde betreft is door de Belastingdienst al aangegeven dat dit in geval van een tablet voor werkgevers en werknemers niet is aan te tonen dat de tablet voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een laptop die in hoge mate afgeschermd kan worden voor privégebruik. In zijn brief noemt de staatssecretaris van Onderwijs de vrije ruimte in de werkkostenregeling als oplossing.

Dit gaat dan wel ten koste van andere zaken die ook in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden. Dekker geeft in zijn brief aan dat hij wel wat voelt voor een aanpassing van de eerder genoemde criteria (op de werkplek achterlaten, of meer dan 90% zakelijk gebruik). In dat verband verwijst hij naar de evaluatie van de werkkostenregeling door Financiën. Bron: Min OCW 1-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat