Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Versoepeling voor Starterslening

11 februari 2013.

De Starterslening van de Nederlandse gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten voldoet vanaf 1 januari 2013 niet meer aan de geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld.

Omdat dit ongewenst is, komt de staatssecretaris, vooruitlopend op een meer structurele oplossing, met een goedkeuring.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Het is een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 30 jaar. Echter, de eerste drie jaren is de lening aflossings- en rentevrij en na die drie jaar wordt regelmatig aan de hand van een draagkrachttoets de betalingscapaciteit vastgesteld. Is er op het toetsmoment voldoende betalingscapaciteit, dan betaalt de starter de overeengekomen rente en aflossing, maar bij onvoldoende betalingscapaciteit wordt de maandlast aangepast aan de lagere betalingscapaciteit, waarbij rentebetaling voorop staat. Hierdoor voldoet de Starterslening vanaf 1 januari 2013 niet aan de geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld (contractuele verplichting om gedurende de looptijd ten minste annuïtair in ten hoogste 360 maanden volledig af te lossen; de verplichting moet ook feitelijk worden nagekomen).

Dit is alleen anders als de Starterslening in 2013 ontstaat ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de starter tot verwerving van een eigen woning. Eind vorig jaar heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst al aangegeven dat het wenselijk is dat de door SVn verstrekte Startersleningen ook na 31 december 2012 worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Dit jaar zal in overleg met SVn naar een structurele oplossing worden gezocht.

Vooruitlopend op deze structurele oplossing keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat Startersleningen die na 31 december 2012 door SVn worden verstrekt, zijn aan te merken als bestaande eigenwoningschuld. Voorwaarde is dat de Starterslening in 2013 bij de notaris is gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning. Ook moet de verschuldigdheid van de rente uitsluitend afhankelijk zijn van de betalingscapaciteit van de starter en mogen de voorwaarden van de Starterslening niet afwijken van de voorwaarden die in 2012 door SVn werden gehanteerd. Deze goedkeuring treedt direct in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2013. Bron: MvF 30-01-2013, nr. BLKB2013/59M (Stcrt 2013, 2954)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat