Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Techniekpact tegen toekomstig tekort technisch personeel

12 februari 2013.

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom gaat helpen bij de totstandkoming én uitvoering van het Techniekpact. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt.

Het Techniekpact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor de techniek. Er kiezen momenteel te weinig jongeren voor een technische opleiding.

Tegelijk gaat de komende jaren een groot aantal technici met pensioen. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 170.000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus. Het kabinet wil deze schaarste aan technisch personeel aanpakken, samen met sociale partners en het onderwijs.

De Krom zal daarbij een voortrekkersol vervullen. Het kabinet wil dit voorjaar het Techniekpact afsluiten met de betrokken partijen. Namens het kabinet zullen de minister van Economische Zaken, de minister en de staatssecretaris van Onderwijs en de minister van Sociale Zaken het Techniekpact ondertekenen. Bron: Rijksoverheid.nl 7-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat