Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Geen terbeschikkingstelling = geen autokostenforfait

22 februari 2013.

Doordat een werkgever middels verklaringen van werknemers kan aantonen dat de auto’s niet voor privédoeleinden zijn gebruikt, hebben de auto’s niet ter beschikking gestaan van de werknemers en hoeft het autokostenforfait niet te worden toegepast.

Een bv exploiteert een jachthaven. Bij de bv zijn achtereenvolgens twee boekenonderzoeken ingesteld. Het eerste betrof de periode 2002 tot en met 2005 waarbij onder meer aandacht is besteed aan de fiscale verwerking van de bij de onderneming in eigendom zijnde auto’s. Het tweede boekenonderzoek betrof het vaststellen van het volledig en juist doen van de aangifte loonheffingen door de bv over het privégebruik auto van de bij de onderneming in eigendom zijnde auto’s over de periode 2006 tot en met 2010. Met betrekking tot deze laatste periode heeft de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffing met boete en heffingsrente opgelegd voor drie auto’s die eigendom zijn van de bv.

Op grond van de wet moet voor auto’s die ook voor privédoeleinden ter beschikking zijn gesteld het autokostenforfait worden toegepast. Volgens de rechtbank moet de inspecteur allereerst aannemelijk maken dat de auto’s aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld. Hierin slaagt de inspecteur niet. Volgens de inspecteur waren de auto’s aanwezig, konden zij worden gebruikt en is er per auto geen kilometeradministratie bijgehouden. Uit de verklaringen van de directeur, werknemers en ex-werknemers blijkt echter dat de auto’s uitsluitend gebruikt konden worden door de werknemers voor de uitoefening van hun werkzaamheden voor de bv maar dat het niet de bedoeling was dat die auto’s ook werden gebruikt voor andere doeleinden zoals privédoeleinden van die werknemers. Daarbij kon de bv het gebruik van de auto’s, op data die door de inspecteur waren genoemd, toelichten. Daarmee stonden de auto’s de werknemers niet ter beschikking. De naheffingsaanslag, boetebeschikking en de beschikking heffingsrente worden vernietigd. Bron: Rb. Breda 19-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat