Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Aandachtspunten bij aangifte IB 2012

28 februari 2013.

Staatsecretaris Weekers heeft aangegeven welke punten in de aangifte IB extra aandacht krijgen van de Belastingdienst. Ook laat hij weten dat er meer gegevens, zoals bank- en spaargegevens, zijn ingevuld in de vooraf ingevulde aangifte. Het blijft echter zaak deze gegevens goed te controleren.

Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het verhogen van de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies, (on)terechte aftrek van zorgkosten en ondersteuning bij het invullen van zogenoemde Duitse rente. De Belastingdienst stapt over naar meerdere extra service- en controlethema’s om mensen vooraf te informeren over veel gemaakte fouten en deze te voorkomen. Behoort men tot deze groep mensen dan kan men een brief van de fiscus tegemoet zien met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen van deze onderwerpen.

Omdat het in de aangifte van mensen die gaan scheiden vaak fout gaat, wil de Belastingdienst hen de komende jaren extra informatie bieden. Ook streeft de Belastingdienst er naar om enkele miljoenen aanslagen versneld op te leggen. Mensen krijgen dan niet eerst een voorlopige aanslag maar direct een definitieve. De vooringevulde aangifte is aangevuld met banksaldi en spaartegoeden, waarde van effectenportefeuilles, leningen en andere schulden, buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen, premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), buitenlandse rekeningen en inkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden). Bron: MvF 27-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat