Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Schaf nulurencontracten af

4 februari 2013.

Werkgevers- en werknemersorganisaties en de uitzendbranche bepleiten meer zekerheid voor flexwerkers. Nulurencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft. Een brede coalitie van werkgeversvereniging AWVN, de CNV vakcentrale , detacheerders en uitzendbureaus is het daarover eens, zo bleek op 31 januari 2013 bij een branchebrede bijeenkomst in het SER-gebouw over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt.

Een nulurencontract is de minst zekere vorm van werk en geeft flexibel werken een slechte naam, daar waren de aanwezigen. Voor studenten die willen bijverdienen kan volgens hen een nulurencontract prachtig zijn, voor iemand wiens broodwinning het betreft, is het een ongelukkige juridische constructie. Onder de aanwezigen bleek veel steun te zijn voor het 'verduurzamen' van de flexbranche. SER-voorzitter Wiebe Draijer benadrukte dat de regering openstaat voor creatieve suggesties om flexibele arbeid beter te organiseren. Hij benadrukte dat flexwerkers toch ten minste pensioenopbouw en sociale zekerheid zouden moeten hebben. Volgens Jaap Smit (CNV) worden uitzendkrachten nu soms in een paar dagen tijd op straat gezet. ‘Waar een flexwerker behoefte aan heeft is zicht op continuïteit en mobiliteit. Zodat je verder kunt. Flex is nu te flex.’ Prof. Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg ziet zulke situaties graag op korte termijn veranderen: ‘Nederland heeft, mede als gevolg van de crisis, fundamentele vernieuwingen op de arbeidsmarkt nodig. Maar niet alles kan in deze tijd van de werkgevers komen.

Een universele oplossing is nodig, een aanvullende basisvoorziening. Ik pleit voor een nationaal scholingsfonds, waarmee de werknemer onafhankelijk van zijn contractvorm toegang heeft tot opleiding .’ Hans van der Steen (AWVN) wil ook de rafels van de flexmarkt bijknippen. ‘Daar bedoel ik mee: secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor flexwerkers toegankelijk maken en nulurencontracten afschaffen.’ De discussiemiddag is een initiatief van ‘duurzaam detacheerder' Pieter Molijn, en mede georganiseerd door uitzendreuzen Randstad en USG People, werkgeversnetwerk AWVN, het CNV, Universiteit van Tilburg (ReflecT) en MVO Nederland. Bron: AWVN, 1-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat