Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Campagne brandveiligheid ondernemers

6 februari 2013.

Met een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilmpje gaan MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars ondernemers bewust maken van het belang van brandpreventie.

Deze campagne is bedoeld om ondernemers te helpen zich beter te wapenen tegen brand. Uit cijfers blijkt ongeveer de helft van de ondernemingen een grote brand niet meer te boven komt, ook al is de volledige schade uitgekeerd. Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks een groot aantal ondernemingen wordt getroffen door brand. Jaarlijks vinden maar liefst negentig tot honderd branden plaats met een schadebedrag van meer dan een miljoen euro.

De schadelast ligt jaarlijks tussen de € 350 tot € 450 miljoen. In 2012 was het aantal branden zelfs uitzonderlijk hoog (120), maar het totale schadebedrag was gemiddeld en kwam maar iets boven de € 365 miljoen uit. De grootste schade is doorgaans bij brandstichting. Hiervan is jaarlijks in circa 20% van de branden sprake. De schade is vaak hoog doordat de plek waar de brand is aangestoken vaak extra kwetsbaar is en doordat er vaak sprake is van hoge aanvullende bedrijfsschade door langdurige bedrijfsstilstand. Ook probeert de brandstichter vaak (vroegtijdige) ontdekking van de brand te voorkomen, waardoor er meestal weinig tijd rest om de schade te beperken.

Op de website www.checklistbrand.nl kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilmpje. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen. Bron: Verbond van Verzekeraars, 30-01-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat